Als mensen het warm hebben doen ze minder kleding aan, zetten een venster open, leggen de airconditioning aan, enz... honden hijgen en varkens rollen. Paarden doen dit niet, maar hoe kunnen ze zich dan beschermen tegen oververhitting?

Paarden die zweten, over de ganse oppervlakte van hun huid. De grootste concentratie zweetklieren bevinden zich aan de nek, borst, schouders en flanken.

Als een paard beweegt dan ontstaat er energie in de vorm van spierbeweging en warmte. Die warmte moet afgevoerd worden om te verhinderen dat inwendige organen beschadigd raken. De uitwaseming van zweet langs de huid voorkomt deze mogelijke schadelijke oververhitting. Niet het zweet zelf geeft het paard afkoeling maar wel de verdamping ervan.

Bron: Becker M., Pavia A., Spadafori G., Becker T. (2007). Why do horses sleep standing up? Florida:Health Communications Inc.