Groef van Galvayene in de bovenste hoeksnijtand van het paardDe leeftijd van een paard kan je bepalen door naar de slijtage van de tanden te kijken.

Hoe kan je die leeftijd dan inschatten?

Paarden zijn dieren die grazen. Ze eten voornamelijk vezelrijk voedsel en kauwen hun eten klein. Hun tanden zijn prima uitgerust om te malen. Maar het zijn natuurlijk geen onverslijtbare tanden en ze slijten dus af door het kauwen.

Paarden zijn grote eters die veel kauwen. Gelukkig hebben ze tanden die lang blijven doorgroeien. Anders zouden ze zonder tanden komen te zitten. Aan de hand van de groei van deze tanden, in combinatie met het natuurlijk teruggroeien van het tandvlees en andere factoren, kunnen dierenartsen, en andere specialisten die er bedreven in zijn, de leeftijd van een paard vrij goed inschatten.

Men kan het niet alleen vaststellen door naar de lengte van de tanden te kijken, men kan de leeftijd ook goed inschatten door de slijtage van de tanden te bestuderen. In de kern van de tanden kan men namelijk meerdere vlekken in het merg onderscheiden die wijzen op de hoeveelheid slijtage die de tand heeft ondergaan.

De bovenste hoeksnijtand om de leeftijd te bepalen

De groef van Galvayene is een verticale groef in de bovenste hoeksnijtand. Deze is een goede indicator om de leeftijd van een paard te bepalen. De groef kan je meestal zien wanneer een paard tien jaar is. Wanneer de groef te zien is tot aan de helft van de tand zal het paard de vijftienjarige leeftijd bereikt hebben. Als het paard twintig is dan bereikt de groef bijna de onderkant van de tand. Vanaf het vijfentwintigste levensjaar begint de groef terug te verdwijnen en is hij alleen nog merkbaar tot op de helft van de tand. Wanneer het paard dertig jaar is dan is de groef van Galvayne niet meer zichtbaar.

Bejaarde paarden

De tanden blijven lang doorgroeien maar uiteindelijk stopt de groei. Bejaarde paarden verliezen dan hun tanden. Ze zijn dan op de leeftijd van vijfentwintig tot zevenentwintig jaar.

De groei van de paardentanden

De ontwikkeling en de groei van de tanden van het paard verlopen erg systematisch en consequent. Wanneer een paard normale tanden en een goed gevormde kaak heeft dan is het voor specialisten vrij gemakkelijk om de leeftijd van het paard te bepalen door gewoon naar de tanden te kijken. Maar toch verloopt de slijtage niet bij elk paard hetzelfde. Het eten van verschillend voedsel zal de tanden op een andere manier aantasten. Niet alle paarden van dezelfde leeftijd hebben tanden die er hetzelfde uitzien.

Bron: Becker M., Pavia A., Spadafori G., Becker T. (2007). Why do horses sleep standing up? Florida:Health Communications Inc.