Het Nederlandse Shetland Pony Stamboek

Sinds 1937 word er in Nederland een stamboek bijgehouden van de Shetlandpony. Als je wil kan je daar lid van worden via de website shetlandponystamboek..nl  en er is ook een facebookpagina met heel wat recente informatie. Als je lid wordt van het stamboek dan kan je meedoen aan diverse activiteiten zoals shows en keuringen. Het is helemaal niet duur en de contacten die je daardoor maakt kunnen nuttig zijn. Er worden ook premiekeuringen georganiseerd door fokverenigingen of bepaalde afdelingen. In Nederland heb je ook nog een aantal andere afdelingen en fokverenigingen. Het fokken gebeurd over het algemeen in verenigingsverband en die zijn er in elke provincie.

Taken van het Nederlands Pony Stamboek 

Het stamboek behartigd de belangen van de fokkers door onder andere het opleiden en beschikbaar stellen van juryleden voor beoordelingen bij keuringen. De afstammingsgegevens die ze registreren zijn betrouwbaar. Hoogte, kleur en leeftijd van de pony wordt vermeld. Ook welke premies er gehaald zijn door de pony wordt bijgehouden. 

Een belangrijke taak van het stamboek is de controle over de zuiverheid van het ras en het vaststellen van het fokdoel. Het stamboek heeft ook met buitenlandse stamboeken contact. De fokdoelen worden voorgeschreven door het land van oorsprong, Groot-Brittannië.

Het verenigingsblad

Verenigingsblad de Shetland ponyDe promotieauto van het stamboek kan je zien staan op shows, keuringen en wedstrijden. Je kan je daar laten inschrijven (of online) en dan ontvang je 10 maal per jaar het verenigingsblad "De Shetland Pony" dat volledig in het teken staat van deze pony. Er worden allerlei artikelen behandeld zoals het onderhoud van de pony, veterinaire onderwerpen, verslagen van activiteiten en keuringen, fokverenigingsnieuws, jeugdpagina, intervieuws met een lid of fokker, enz...

Het blad heeft een oplage van meer dan 2500 stuks en wordt onder de leden verspreid.

 

Bron: Band G., (2001), De Shetlandpony als gezelschapsdier. Deurne: Etiko.